انواع کابل ها فشار قوی و ضعیف

انواع کابل ها فشار قوی و ضعیف

کابل های فشار ضعیف (Low Voltage Cables):

شامل انواع کابل های مسی و آلومینیومی عایق شده با پلیمر های مختلف می باشند که در سطح ولتاژی ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ ولت قرار دارند. این کابل ها برای انتقال الکتریسیته در کاربردهای مختلف از روشنایی تا انتقال نیروی محرکه به الکترو موتورها و … استفاده می شوند.عایق های مختلفی برای کابل ها مورد استفاده قرار می گیرد ولی یکی از مهم ترین و پرکاربردترین این عایق ها که در ساختمان کابل به وفور از آن استفاده می شود پلی وینیل کلراید P.V.C می باشد.

معرفی خصوصیات انواع کابل برق فشار ضعیف

در واقع انواع کابل فشار ضعیف از جنس های مسی و آلومینیومی هستند که با پلیمرهای مختلفی عایق می شوند. علاوه بر این انواع کابل در سطح ولتاژهای 600 تا 1000 ولت قرار گرفته اند. خطوط توزیع،سیستم های روشنایی،ایستگاه های قدرت،انتقال نیروی محرکه به الکترو موتورها و …. از کاربرد های نصب کابل های فشار ضعیف می باشد .انواع کابل برق فشار ضعیف، که هر کدام برای محیط های عملیاتی خاصی طراحی شده اند می توان به کابل های ضد آتش و کابل های مقاوم در برابر شعله می باشند .

کابل های فشار قوی (High Voltage Cables):

تولید انواع ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در تمامی کارخانه ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه، در اقصی نقاط دنیا، یکسان اﺳﺖ و تنها تفاوت هایی در ایده ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮐﺎﺑﻞ بر اساس کاربرد آن دﯾﺪه میﺷﻮد ، ساختمان این کابل‌ها با توجه به کاربردشان متفاوت است. مشخصات کابل فشارقوی به وسیلهٔ یک سری علائم روی آن درج می‌شود. نواع آن را در رنج های ولتاژ 230 و 400 کیلو ولت تولید و در پروژه های بسیاری نصب گردیده است.

معرفی خصوصیات انواع کابل برق فشار قوی

در اﯾﻦ مدل از انواع ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی، ﮐﺎﺑﻞ را ﺑا کاغذی آغشته به روﻏﻦ رﻗﯿق بانداژ و ایزوله ﻣﯽ سازند تا در هنگام ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞ، اضافی این روغن از طریق ﻣﺠﺮای ﮐﺎﺑﻞ به داخل ﻇﺮف اﻧﺒﺴﺎط ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﻗﺮار گرفته است، وارد گردد. اﯾﻦ ﻇﺮف ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻫﺎیی ﻫﻮاﯾﯽ دارد ﮐﻪ به هنگام ورود روﻏن، ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و موجب افزایش ﻓﺸﺎر روﻏﻦ در درون ﻇﺮف ﻣﯽ ﺷﻮند.هر یک از رﺷﺘﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬی آمیخته ﺑﻪ روﻏﻦ ﻏﻠﯿﻆ آغشته کرده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ممانعت از ﺧﺮوج این روﻏﻦ و ورود رﻃﻮﺑﺖ و هوا، ﻫﺮ کدام از ﮐﻼف ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮار ﻣﺴﯽ و پلاستیکی به صورت محکم باندپیچی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

پرکاربردترین انواع کابل برق فشار قوی

کابل‌های ﺷﺒﮑﻪ و کابل ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل
کابلهای تک رشته تا 5 رشته
ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﮐﺮاﺳﻠﯿﻨﮓ 20 و 36 کیلوولتی ﻣﺴﯽ
ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ زﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ
کابلهای نسوز و ضد مواد نفتی و روغنی

در دیگر مطالب سایت گروه مهندسی زیروان به بخش های مهم دیگری در اتوماسیون صنعتی می پردازیم…

گروه صنعتی زیروان | Zero One Group

اتوماسیون صنعتی،مشاوره،طراحی و پیاده سازی

گروه صنعتی زیروان | Zero One Group

گروه فنی مهندسی زیروان متشکل از شرکت بازرگانی زیروان سبز البرز و گروه خدمات مهندسی افشار با سالها تجربه در زمینه اجرای پروژه های صنعتی ، تهیه تجهیزات ، مشاوره ، طراحی و نصب خطوط تولید و تاسیسات کارخانجات با ارائه طیف گسترده ای از خدمات ، جایگاه اثر بخشی در جامعه اتوماسیون صنعتی کشور دارا می باشد.
با ما مشورت کنید